Articles published by Yan Liu
Wei Zhuo , Yan Liu , Juan Bai , Rong Xiang , Shenge Lu , Fengming Ren
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2021, Vol. 11, No. 2
Wei Zhuo, Yan Liu, Juan Bai, Rong Xiang, Shenge Lu, Fengming Ren
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2020, Vol. 10, No. 1