Articles published with Genetic relationship
Fangyong Chen, Yin Wang, Haizhi Ni, Bangguo Yan
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2023, Vol. 13, No. 1
Xuefeng Li 1 , Guo Li 1 , XiaoMei Li 2 , Peijian Zhang 1 , Min H ang 1 , Liqiong Gao 1 , Liang Fang 1 , Guowu Zhang 1
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2022, Vol. 12, No. 1
Cuiting Yan 1 , Qingsheng H ang 2 , Fen Zhang 1 , Ying Fang 1
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2012, Vol. 2, No. 1