Articles published by Liang Fang
Xuefeng Liu, Guo Liu, XiaoMei Li, Peijian Zhang, Min Huang, Liqiong Gao, Liang Fang, Guowu Zhang
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2022, Vol. 12, No. 1